Angazhimi partiako-politik i rinisë - Ballafaqimi me të kaluarën totalitare

Seminar i organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Forumi Rinor i Partisë Demokratike me Juri Schnöller nga Junge Union i Gjermanisë me shume…

“Përgjegjësitë bashkiake dhe pjesëmarrja qytetare – dëshira, qëllime dhe sfida”

Prezantimi i gjetjeve të vrojtimit statistikor mbi opinionin e qytetarëve të Shkodrës mbi ecurinë e funksionimit të administratës së Bashkisë Shkodër gjatë muajve të parë të qeverisjes së saj. me shume…

„25 vjet demokraci parlamentare në Shqipëri“.

Në nderim të seancës së parë parlamentare pluraliste Fondacioni Konrad Adenauer në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Integrim organizoi më datë 22 prill 2016 konferencën: „25 vjet demokraci parlamentare në Shqipëri“. Në konferencë na nderoi me pjesëmarrjen e tij edhe Presidenti i Bundestagut gjerman Prof. dr. Norbert Lammert. me shume…


Mirësevini

Fondacioni Konrad Adenauer është një fondacion politik gjerman. Me programet e tij brenda dhe jashtë vendit fondacioni ka si qëllim lirinë, drejtësinë dhe paqen në botë. Ai jep një kontribut efektiv për një mirëkuptim dhe bashkëpunim ndërkombëtar.

me shume…


Publikime

Angazhimi partiako-politik i rinisë - Ballafaqimi me të kaluarën totalitare

Seminar i organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Forumi Rinor i Partisë Demokratike me shume…

“Përgjegjësitë bashkiake dhe pjesëmarrja qytetare – dëshira, qëllime dhe sfida”

Prezantimi i gjetjeve të vrojtimit statistikor mbi opinionin e qytetarëve të Shkodrës mbi ecurinë e funksionimit të administratës së Bashkisë Shkodër gjatë muajve të parë të qeverisjes së saj me shume…

„25 vjet demokraci parlamentare në Shqipëri“

Në nderim të seancës së parë parlamentare pluraliste Fondacioni Konrad Adenauer në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Integrim organizoi më datë 22 prill 2016, ora 10.00 në Hotel Sheraton konferencën: „25 vjet [...] me shume…

Të gjithë publikimet ›

Kontakt ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Zyra për Shqipërinë

Blv. "Dëshmorët e Kombit"
Kulla Binjake 1, Kati 11, Zyra A3
Tiranë
Shqipëri
Telefon +355 4 22 66 525

Mediat Shoqërore