Migrimi: nga sfidë evropiane në katalizator të bashkëpunimit multilateral

Diskutim mes ekspertëve të fushës dhe pjesëmarrësve të interesuar nga organizata jofitimprurëse, nga Ministria e Jashtme dhe me diplomatë të rinj, që do të shoqërohet me një raport përmbledhës e këshillues për grupet e interesit me shume…

Takim i bursantëve të Fondacionit Konrad Adenauer

Fondacioni Konrad Adenauer ka përzgjedhur 9 bursantë të rinj. Ata janë studentë që kanë përfunduar bachelorin me rezultate të larta, sapo kanë filluar masterin dhe angazhohen në jetën shoqërore e politike të vendit. Në kuadër të kësaj, më datë 1 dhe 2 dhjetor, u organizua një tryezë e rrumbullakët në Buçimas, ku ish-bursantët dhe ato të sapo përzgjedhur, bashkë me ekspertë e të ftuar, u takuan për të diskutuar mbi përditshmërinë politike e shoqërore shqiptare sipas këndvështrimit të tyre. me shume…

Politics and Bargaining

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Fondacioni Friedrich Ebert ofruan së bashku në Korcë dhe Shkodër një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synoi të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal. me shume…


Mirësevini

Fondacioni Konrad Adenauer është një fondacion politik gjerman. Me programet e tij brenda dhe jashtë vendit fondacioni ka si qëllim lirinë, drejtësinë dhe paqen në botë. Ai jep një kontribut efektiv për një mirëkuptim dhe bashkëpunim ndërkombëtar.

me shume…


Aktivitetet e deritanishme

18 janar

Plotësisht e rezervuar

Prezantim libri

Thirrja për liri - studime mbi totalitarizmin dhe tranzicionin në Shqipëri

Prezantim libri

16 janar
Forum

Migrimi: nga sfidë evropiane në katalizator të bashkëpunimit multilateral

Policy Forum

9 - 11 dhjetor
Workshop

Politics and Bargaining

1 - 2 dhjetor

Plotësisht e rezervuar

Diskutim

Situata politike e shoqërore në vend nga këndvështrimi i bursantëve të Fondacionit Konrad Adenauer

Takim mes ish-bursantëve të KAS-it dhe atyre të rinj

Publikime

Migrimi: nga sfidë evropiane në katalizator të bashkëpunimit multilateral

Policy Forum

Diskutim mes ekspertëve të fushës dhe pjesëmarrësve të interesuar nga organizata jofitimprurëse, nga Ministria e Jashtme dhe me diplomatë të rinj, që do të shoqërohet me një raport përmbledhës e këshillues për grupet e interesit me shume…

Takim i bursantëve të Fondacionit Konrad Adenauer

Situata politike e shoqërore në vend nga këndvështrimi i bursantëve të Fondacionit Konrad Adenauer

Diskutim mbi aktualitetin politik shoqëror të vendit në kuadër të përzgjedhjes së bursantëve të rinj të Fondacionit Konrad Adenauer me shume…

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore dhe politike në Shqipëri. me shume…

Të gjithë publikimet ›

Kontakt ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

Zyra për Shqipërinë

Blv. "Dëshmorët e Kombit"
Kulla Binjake 1, Kati 11, Zyra A3
Tiranë
Shqipëri
Telefon +355 4 22 66 525

Mediat Shoqërore