Aktivitete

Për momentin nuk ofrojmë evenimente aktuale.

Aktivitetet e deritanishme

Data Titulli Vendi
 
20 prill 2018 Workshop

PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE DHE FORCIMI I ROLIT MONITORUES NË IMPLEMENTIMIN E REFORMËS NË DREJTËSI

KAS dhe Qendra Europiane do të zhvillojnë trajnime, gjatë të cilave ekspertët do të trajtojnë tema mbi reformën në sistemin e drejtësisë, qartësimin dhe përmirësimin e njohurive të aktivistëve të shoqërisë civile, studentëve si dhe mediave lokale. me shume…

Universiteti Aleksander Xhuvani, Elbasan
27 - 28 mars 2018 leksion

Sistemi i drejtësisë në Bashkimin Evropian

Cikël Lígjëratash

Cikël ligjëratash mbi të drejtën evropiane, shtetin e së drejtës, të drejtën kushtetuese dhe zhvillimin ekonomik me shume…

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti Epoka, Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë
15 - 17 mars 2018 Workshop

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore në Shqipëri.

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti gjerman CIVIC ofrojnë së bashku në Përmet një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synon të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal. me shume…

Qendra e Kultures, Permet

Artikujt e evenimenteve

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore në Shqipëri.

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti gjerman CIVIC ofruan së bashku në Përmet një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synoi të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal. me shume…

“JU FLET RADIO......"

Konferencë mbi 27 vjetorin e rënies së komunizmit në Shqipëri

Rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës më 20 shkurt 1991 është një ngjarje historike që ndikoi në rënien e regjimit komunist në Shqipëri. me shume…

Campaign Bootcamp

Workshop mbi fushatat digjitale për të rinjtë e Partisë Demokratike para zgjedhjeve lokale 2019 me shume…

Të gjithë artikujt e evenimenteve ›