Shkollë verore për gazetarinë politike

shtator 25 E hene

Data / Ora

25 - 29 shtator 2017

Vendi

Pogradec

me

Adelheid Wölfl, Friedrich Leist, Milica Šarić, Prof. Mark Marku,Dr. Blendi Ceka, Robert Rakipllari etj.

Tipi

Seminar

Qëllimi i projektit është trajnimi veçanërisht i gazetarëve të rinj, të cilët do të kenë mundësinë të njihen me standartet ndërkombëtare të demokracisë së mediave si edhe me format e ndryshme të raportimit politik.

I disponueshëm edhe në Deutsch

 

Partneri kontaktues

Walter Glos

Head of Albanian Office

Walter Glos
Telefon +355 4 22 66 525