Youth Resolution: Youth participation in decision-making, a step forward to the EU Integration process

nentor 30 E enjte

Data / Ora

30 nentor 2017, 09.00 - 14.00

Vendi

Hotel Tirana International, Tel. +355 42 234185; Fax +355 42 234188; e-mail:hotel@hoteltirana.com.al, Sheshi Skenderbej, Tirane, Shqiperi. Shko tek faqja zyrtare ne internet ›

Tipi

Diskutim

Bashkëpunim i Fondacionit Konrad Adenauer dhe Fondacionit Friedrich Ebert me Kongresin Rinor Kombëtar

I disponueshëm edhe në Deutsch

Kongresi Rinor Kombëtar i mbështetur nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Fondacioni Friedrich Ebert organizoi një cikël diskutimesh në 12 kryeqendra të qarqeve kryesore në vend me pjesëtarë aktivë të forumeve rinore të partive më të mëdha. Në këto takime u identifikuan problematikat kryesore të rinisë dhe çështjet më të rëndësishme u përkthehen në rekomandime, policy papers dhe aktivitete konkrete për t'ju adresuar aktorëve të rëndësishëm politikë. Projekti pati tre qëllime kryesore: a) të punohet në nivel lokal me target grupet dhe me ekspertë mbi: çështjet e edukimit, punësimi i të rinjve, integrimi evropian, siguria sociale dhe hapësira publike. Të përpilohet një policy paper që iu dergua kandidatëve për deputetë b) monitorimi i zgjedhjeve dhe verifikimi i efektivitetit të rekomandimeve, nëse ato janë pjesë e programit të kandidatit c) Punimi i një policy paper të përbashkët si referencë për hartimin e buxhetit 2018 për rininë. Më datë 30 nëntor bëhet përmbyllja e këtij projekti.

Si të vini tek ne

Pamje e zmadhuar e hartës

Partneri kontaktues

Walter Glos

Head of Albanian Office

Walter Glos
Telefon +355 4 22 66 525