Publikime

Shkollë verore për gazetarinë politike

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti Tiranë organizuan në datat 25 – 29 shtator 2017, në Pogradec shkollën verore «GAZETARIA POLITIKE». Qëllimi i kësaj shkolle verore ishte kualifikimi i mëtejshem i gazetarëve të rinj. me shume…

kontribute per aktivitetet | 25 shtator 2017

Ballkani Perëndimor mes Lindjes dhe Perëndimit – Sfida e BE-së

Takim rajonal i bursantëve të Fondacionit Konrad Adenauer me shume…

kontribute per aktivitetet | 18 shtator 2017

E DREJTA PER INFORMIM DHE LIRIA E SHPREHJES

Në bashkëpunim me Qendrën Evropiane u botua në muajin shtator manuali "E drejta për informim dhe liria e shprehjes". Ky manual ju drejtohet të gjithë punonjësve të administratës publike dhe lokale, gazetarëve dhe qytetarëve, të cilët nuk kanë njohuri ligjore. E drejta për lirinë e shprehjes dhe informim është një nga të drejtat themelore, e cila nxit zbatimin e të drejtave të tjera të njeriut, siç është e drejta për të marrë pjesë në çështjet publike. Në të njëjtën kohë, zbatimi i saj është një parakusht i rëndësishëm për një qeverisje të mirë. me shume…

15 shtator 2017

Në gjurmët e të shkuarës komuniste në Shqipëri

Fondacioni Konrad Adenauer organizoi nga data 11 deri më 16 maj 2017 një udhëtim studimor dhe informativ me titull „Në gjurmët e të shkuarës komuniste në Shqipëri“. Rreth 20 artistë të multimedias dhe eseistë nga Shqipëria, Serbia, Bullgaria, Lituania, Rumania dhe Kosova patën mundësinë të vizitojnë vende të rëndësishme të kujtesës në Shqipëri. me shume…

kontribute per aktivitetet | 28 qershor 2017

Fondacioni Konrad Adenauer mban zi për Helmut Kohlin

Kryetari i Fondacionit Konrad Adenauer dhe Ish-Presidenti i Parlamentit Evropian, Hans-Gert Pöttering, jep këtë deklaratë me rastin e vdekjes së ish-kancelarit Helmut Kohl: me shume…

17 qershor 2017