Publikime

Zëri i medias në axhendën politike

Fondacioni Konrad Adenauer prezantoi më datë 24 Nëntor 2017 gjetjet e studimit mbi rolin e mediave në axhendën politike. Studimi u krye nga Prof.asoc.dr. Mark Marku und Dr. Blendi Ceka. Dukuria e transmetimit të materialeve të gatshme të përgatitura nga zyrat e partive politike dhe agjensive qeveritare në mediat e ndryshme po bëhet mbizotëruese dhe ka vënë në diskutim rolin informues dhe edukues të mediave në shoqëri. me shume…

kontribute per aktivitetet | 27 nentor 2017

Ditët e Kujtesës- Ligji dhe drejtësia

Në kuadër të Ditëve të Kujtesës, Fondacioni Konrad Adenauer në bashkëpunim me Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë organizuan më 20 nëntor 2017 simpoziumin me temë "Ligj dhe Drejtësi ". Qëllimi ishte për të adresuar sfidat e shtetit ligjor në trajtimin e diktaturës komuniste. Aktiviteti u hap nga fjalimet e z. Bernd Borchardt, shef i misionit të OSBE në Tiranë, Anke Holstein, zv. Ambasadore e Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, dhe Walter Glos, drejtor i KAS në Tiranë. Ata folën për rëndësinë, por edhe për vështirësitë që mbart trajtimi ligjor i krimeve të komunizmit. me shume…

kontribute per aktivitetet | 21 nentor 2017

Trashëgimia komuniste, diskursi publik mbi të shkuarën komuniste në Evropën Juglindore

Konferencë shkencore ndërkombëtare

Konferencë shkencore mbi të kaluarën totalitare në Evropën Juglindore dhe përurimi i aulës "Konrad Adenauer" me shume…

kontribute per aktivitetet | 31 tetor 2017

REFORMA NË DREJTËSI: PROBLEMATIKAT DHE SFIDAT

Mbi reformën dhe drejtësinë: Tryezë e rrumbullakët organizuar nga fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti i Studimeve Politike me shume…

kontribute per aktivitetet | 27 tetor 2017

Puna, sfidat dhe përgjegjësitë e një grupi parlamentar opozitar

Deputetët e rinj dhe të sapozgjedhur të Partisë Demokratike u përgatitën gjatë seminarit 3-ditor ne Cadenabbia, Itali, për punën e tyre në Parlament, veçanërisht në lidhje me punën dhe funksionimin e grupit parlamentar, grupeve të punës dhe komisioneve parlamentare. me shume…

kontribute per aktivitetet | 24 tetor 2017