Publikime

Në qytetin tonë vendosim edhe ne!

Të rinjtë marrin pjesë në mënyrë aktive në politikat e qytetit të tyre Shkodër

Të rinjve në Shkodër duhet t´u degjohet zëri. Atyre iu dha mundësia për të kontribuar në çështjet aktuale të politikës në nivel lokal dhe për të qenë në gjendje të marrin vendime. me shume…

kontribute per aktivitetet | 18 qershor 2018

Përmirësimi i njohurive dhe forcimi i rolit monittorues në implementimin e reformës në drejtësi

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Qendra Europiane zhvillojnë trajnime, gjatë të cilave ekspertët do të trajtojnë tema mbi reformën në sistemin e drejtësisë, qartësimin dhe përmirësimin e njohurive të aktivistëve të shoqërisë civile, studentëve si dhe mediave lokale. me shume…

kontribute per aktivitetet | 16 maj 2018

Sfidat e Shqipërisë drejt Integrimit

Më 16 maj, Fondacioni Konrad Adenauer organizoi në bashkëpunim me Qendrën Evropiane në shkollën e mesme Lucjan Avgustini në Vaun e Dejës, një workshop interaktiv me temë "Sfidat e Shqipërisë drejt Integrimit". me shume…

kontribute per aktivitetet | 15 maj 2018

Rritja e kapaciteteve operacionale të pushtetit vendor

Më dt. 10-11 maj 2018, Fondacioni Konrad Adenauer ofroi një workshop të dytë për administratën e Bashkisë Pogradec me temë "Rritja e kapaciteteve operacionale të pushtetit vendor". me shume…

kontribute per aktivitetet | 15 maj 2018

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore në Shqipëri.

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti gjerman CIVIC ofruan së bashku në Përmet një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synoi të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal. me shume…

kontribute per aktivitetet | 21 mars 2018