Summer School of Media Ethics

Juli 2 Nedelja

Datum/vrijeme

2. - 7. Juli 2017

Mjesto

Konjic

Vrsta

Radionice

u saradnji sa vijeće za štampu BiH

Na raspolaganju i u Deutsch

 

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский