Bogatstvo je u različitosti

manjine u Bosni i Hercegovini

Septembar 11 Ponedeljak

Datum/vrijeme

11. - 14. Septembar 2017

Mjesto

Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vrsta

Seminar

u saradnji sa NGO La Benevolencija

Na raspolaganju i u Deutsch

Gdje se nalazimo

Povećani prikaz karte

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский