Održivi razvoj

Septembar 15 Petak

Datum/vrijeme

15. Septembar 2017

Mjesto

Bihac

Vrsta

Diskusija

u saradnji sa Privrednom / Gospodarskom komorom Federacije BiH

Na raspolaganju i u Deutsch

 

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский