EU integracije - Perspektive za 2018. godinu

Septembar 26 Utorak

Datum/vrijeme

26. - 27. Septembar 2017

Mjesto

Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vrsta

Seminar

Suradnja i sinergije između Fondacije Konrad Adenauer i kooperacionih partnera

Na raspolaganju i u Deutsch

Gdje se nalazimo

Povećani prikaz karte

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский