Identitet ili identiteti? Stereotipi i predrasude

Novembar 11 Subota

Datum/vrijeme

11. Novembar 2017

Mjesto

Istočno Sarajevo

Vrsta

Seminar

u saradnji sa Youth for Peace

Na raspolaganju i u Deutsch

 

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский