Ljudska prava u Njemačkoj Demokratskoj Republici

Sloboda izražavanja, govora, religije i putovanja

Januar 9 Utorak

Datum/vrijeme

9. Januar 2018

Mjesto

Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vrsta

Predavanje

Predavanje studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na raspolaganju i u Deutsch

Gdje se nalazimo

Povećani prikaz karte

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский