Zaštita prava intelektualnog vlasništva u skladu s EU standardima kao element i preduslov poticajnog poslovnog okruženja

Februar 21 Sreda

Datum/vrijeme

21. Februar 2018

Mjesto

Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vrsta

Seminar

Seminar u suradnji sa vanjskotrgovinskim komorom BiH i Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Seminar je dio serije "Akademija evropkse integracije".

Na raspolaganju i u Deutsch

Gdje se nalazimo

Povećani prikaz karte

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский