Anna Frank - Povijest za danas

Februar 14 Sreda

Datum/vrijeme

14. Februar - 14. Mart 2018

Mjesto

Teočak, Mittelschule

Vrsta

Izložba

Izlaganje o Anni Frank je vrsta suočavanja sa prošlošću o ratu, nacionalizmu i diskriminaciji za dodjelu senzibilizacije i napredka u procesu pomirenja.

Na raspolaganju i u Deutsch

 

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский