Međunarodna konferencija "Catholic Theological Ethics in the World Church"

Juli 26 Četvrtak

Datum/vrijeme

26. - 29. Juli 2018

Mjesto

Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Vrsta

Stručna konferencija

3. Međunarodna konferencija CTEWCa Sarajevo u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer u BiH o "teškim vremenama za stvaranje mostova: katolička teološka etika danas"

Na raspolaganju i u Deutsch

Gdje se nalazimo

Povećani prikaz karte

Osoba za vezu

Karsten Dümmel

Direktor Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Karsten Dümmel
Tel. +387 33 215 240
Faks +387 33 215 239
Jezici: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ русский