Stipendije za pripravnički staž u PS BiH

Na raspolaganju i u Deutsch

Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za dodjelu tri stipendije za obavljanje pripravničkog staža u PS BiH u 2018. godini. Pozivamo kandidate koji ispunjavaju zakonske uslove , te koji dijele vrijednosti Fondacije i interesuju se za oblasti u kojima je Fondacija aktivna, da se prijave do 29.12.2017.

Serija

Tekstovi o događajima

izdano

Bosnia and Herzegovina, 1. Decembar 2017