За нас

Можете да използвате и на Deutsch

Името му е синоним на демократичното възстановяване на Германия, въшнополитическото обвързване с трансатлантическата общност, представата за обединението на Европа и ориентацията към социалното пазарно стопанство. Неговото духовно наследство продължавата да бъде за нас повеля и дълг.

Чрез нашата международна дейност ние се застъпваме за свободата и достойнството на хората. Допринасяме и за нарастващата отговорност на Германия в света. Целта ни е да накараме хората сами да изградят бъдещето си в този дух. Посредством 70 бюра и проекти в над 120 страни даваме своя принос за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство. За да се гарантират мира и свободата, подкрепяме непрекъснатия външнополитически диалог, както и обмена между различните култури и вероизповедания.

В центъра на нашето внимание се намира човекът със своето неотменимо достойнство, права и задължения. За нас той е основата на социалната справедливост, либералната демокрация и стабилната икономика. Като събираме хора, поели своето обществено задължение, създаваме мрежи в областта на политиката, икономиката и обществото. Нашето управленско познание увеличава шансовете, с които да изградим глобализацията социално справедливо, екологично издържано и икономически ефективно.

Наши партньори са държаваните институции, партии, организации на гражданското общество, както и подбрани елити. Чрез нашите цели и ценностни представи искаме преди всичко да задълбочим в бъдеще политическото сътрудничество на регионално и глобално ниво. Заедно с нашите партньори допринасяме за един международен ред, който дава възможност на всяка една страна да се развива свободно, поела собствената си отговорност.