Пазар на труда, образование, заетост

ноември 28 понеделник

Дата/час

28. - 29. ноември 2016, Съвременни предизвикателства и перспективи

Място

София

Тип

Симпозиум

Конференцията в сътрудничество с БАН за пазара на труда, образовянието и заетостта с български и чуждестранни лектори.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana