България в ЕС

юни 29 четвъртък

Дата/час

29 юни 2017 г.

Място

София

Тип

Конгрес

КОнференцията е посветена на десетата годошнина от членството на България в ЕС и българското председателство на ЕС през 2018.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana