Интеркултурен диалог

юни 30 петък

Дата/час

30. юни - 1. юли 2017

Място

Разград

Тип

Конгрес

Проявата има за цел да даде възможнот за диалог на неформални идери от етнически и религиозни смесените райони.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana