e-UROPE BETWEEN e-STONIAN & BULG@RIAN PRESIDENCIES

юли 11 вторник

Дата/час

11 юли 2017 г.

Място

Sofia

Тип

Дискусия

Дискусия, посветена на 10-годишнината от присъединяванато на България към ЕС и българското председтелство на ЕС през 2018.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana