Борбата с корупцията и съдебната реформа

Пътят към успеха

септември 14 четвъртък

Дата/час

14 септември 2017 г., 11.00-13.30

Място

София

Тип

Форум

Кръглата маса е посветена най-вече на обсъждането на проектите за антикорупционен закон.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana