Приоритетите на енергийния сектор в България до 2050 г.

Eвропейски перспективи и стратегически рискове

октомври 31 вторник

Дата/час

31 октомври 2017 г., 11.00-12.30

Място

София

Тип

Симпозиум

Кръгла маса за перспективите пред българската енергетика съвместно в Центъра за изследване на демокрацията

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana