Демократичната общност и властта

между принципите и компромисите

ноември 14 вторник

Дата/час

14 ноември 2017 г., 10.00-13.30

Място

София

Тип

Дискусия

Цел на проявата е да се предизвика дискусия по въпроса за ефективното политическо представителство на демократичната общност в България.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana