Европейските ценности и интеграцията на Балканите

януари 25 четвъртък

Дата/час

25 януари 2018 г., 10.00-13.00

Място

София

Тип

Семинар

Семинар на Клуба на стипендиантите на фондацията, посветен на Европа, европейските ценности и интеграцията на Балканите.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana