Бизнес климатът в България

февруари 13 вторник

Дата/час

13 февруари 2018 г., 11.00-13.30

Място

София

Тип

Симпозиум

Кръгла маса, на която ще се дискутират икономически реформи за подобряване на бизнес климата в страната.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana