Политика за младежта

февруари 22 четвъртък

Дата/час

22 февруари 2018 г., 18.00-20.00

Място

София

Тип

Мероприятие

Проявата има за цел да стимулира диалога между политически активни млади хора и да допринесе за развитие на гражданското общество в България.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana