Прага 1968 София

април 19 четвъртък

Дата/час

19 април 2018 г., 16.30-19.30

Място

София

Тип

Форум

Проява, посветена на 50-годишнината на Пражката пролет 1968.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana