Новата европейска отбранитена идентичност

май 4 петък

Дата/час

4 май 2018 г., 9.30-16.15

Място

София

Тип

Симпозиум

Международна конференция в сътрудничество с няколко партньора по въпроси на сигурността с ред високопоставени лектори.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana