Гражданско образования в българските училища

май 18 петък

Дата/час

18. - 19. май 2018

Място

Банско

Тип

Симпозиум

Конференция, посветан на гражданското образование в училищя, насочено към повишване не социалната и политическа компетентност и засилен политически ангажимент

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana