Европейски стандарти в туризма

юни 27 сряда

Дата/час

27. - 30. юни 2018

Място

Варна

Тип

Симпозиум

Проява за обмен на опит между германски и български експерти в сферата на туризма.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana