Австрийското пресдетателство на ЕС и ролята на България

юли 5 четвъртък

Дата/час

5 юли 2018 г.

Място

София

Тип

Дискусия

Съвместна проява с ПанЕвропа България по случай поемането на председателството на Съвета на ЕС от Австрия.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria and temporary Head of Media program SOE

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana