Бъдещето на икономическия и валутен съюз

октомври 1 понеделник

Дата/час

1 октомври 2018 г., 10.00-13.30

Място

София

Тип

Симпозиум

Проява, организирана съвместно с центъра "Вилфрид Мартенс" и сдружението ГЕРБ, посветена на европейския икономически и валутен съюз и пътя на България към еврозоната.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana

Партньори

Wilfried Martens Centre for European Studies