Социална политика

октомври 13 събота

Дата/час

13 октомври 2018 г., 9.30-16.30

Място

София

Тип

Симпозиум

Проява, посветена на германския социален модел и неговата приложимост върху България.

Можете да използвате и на Deutsch

 

Лице за контакти

Thorsten Geißler

Head of the KAS Office in Bulgaria

Thorsten Geißler
Тел. +359 2 943-4388
Факс +359 2 943-3459
Езици: Deutsch,‎ English,‎ Français,‎ Español,‎ Dansk,‎ Romana