България 10 години в ЕС На конференцията в НБУ на 29 юни бяха обсъдени 10-годишното членство на България в ЕС и предстоящото българско председателство на ЕС. Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-30:meldung:56801 Избиратели системи През есента на 2018 около 2.5 милиона българи в референдум се изказаха за промени в избирателната система. Във връзка с това на 21 юни в София се състоя Кръгла маса на тема избирателни системи. Ръководителят на фондация „Конрад Аденауер“ за България Торстен Гайслер представи германската и френска избиратели системи. Лектори бяха и политолозите Димитър Димитров и Първан Симеонов, както и бившият депутат Димитър Делчев. Общо бе мнението, че евентуални промени трябва да са добре обмислени. Tue, 27 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-27:meldung:56686 Икономически растеж На 19-20 юни в Боровец се състоя семинар, на който бяха обсъдени мерки за повишаване на икономическия растеж. Целта беше участниците да бъдат зпоанзати по-добре с изискванията към проекти с национално и европейско финансиране за малки и средни предприятия. Лектори бяха бившият министър а икономиката Божидар Лукарски, както и експерти по икономика и маркетинг. Tue, 27 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-27:meldung:56684 Пътят към промяната На 17 юли в София се състоя конференция „Пътят към промяната“, на която беше обсъдена политическата ситуация в страната след парламентарните избори, политиката на правителството и състоянието и перспективите пред десните партии. Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-20:meldung:56591 Местна политика: Рискове и заплахи за местната инфраструктура На 16 юни в сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) в Разлог се състоя семинар за рисковете и заплахите за местната инфраструктура, най-вече международния тероризъм, миграционните потоци и трансграничната организирана престъпност. По време на семинара бяха обсъдени мерки за борба и ограничаване на тези опасности. Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-20:meldung:56585 Конференцкия за сигурността Софийският форум за сигурност и фондация „Конрад Аденауер“ организираха на 5 юни 2017 конференция за европейската политика на сигурност и отбрана и българското председателство на ЕС през 2018. Бяха дискутирани актуалната обстановка и бъдещето на ЕС, също така бяха формулирани идеи за приоритети в областта на сигурността за българското председателство на ЕС. Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-06-08:meldung:56375 Конференция мюсюлмани На 4 май 2017 в НБУ се състоя конференция, посветена на финансираната от фондацията студия „Нагласи на мюсюлманите в България – 2016“. Фондацията вече е поръчала аналогична студия през 2011, новото изследване трябваше да покаже дали междувременно са настъпили съществени изменения в нагласите на мюсюлманското малцинство по отношение на държавата, обществото и религията. Събраните данни може да бъдат много полезни за ангажирани в обществения живот и политиката лица. Sat, 06 May 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-05-06:meldung:56371 Конференция за Европа На 25 април в София по повод 10 години от членството на България в ЕС и в навечерието на българското председателство на ЕС през 2018 в сътрудничество с ПанЕвропа България се състоя международна конференция под надслов „QUO VADIS EUROPE: GLOBALISM VS. POPULISM“ с около 200 участника. Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-04-26:meldung:55826 Мюсюлмани в България //www.kas.de/wf/bg/33.48504/ На 6 април 2017 беше представена подкрепена от фондацията студия за нагласите на мюсюлманите в България. Още през 2011 фондацията беше поръчала такова изследване, новата студия има за цел да изясни дали има съществени изменения при нагласите на мюсюлманското малцинство към държавата, обществото и религията. Събраните данни може да бъдат полезни за ангажирани в обществения живот и политиката лица. Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0200 tag:kas.de,2017-04-06:meldung:55571 Развитие на селското стопанство На 7 март 2017 в София се състоя дискусия на тема „Предизвикателствата пред общата селскостопанска политика на ЕС и развитието на българското земеделие", в която взеха участие евродепутатът Алберт Дес, член на на Комисията по земеделие и селски райони на Европейския парламент, и председателката на Балканската земеделска камара Петя Ставрева. Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0100 tag:kas.de,2017-03-15:meldung:55344