Текстове за комунизма в България

Можете да използвате и на Deutsch

Текстовете, които предстои да бъдат публикувани в идните месеци, ще обхващат всички съществени аспекти от историята на комунизма в България. Така читателят ще има възможност да прочете темите, които представляват интерес лично за него. Отделните студии са популярно написани, но научно издържани. Те са достатъчно кратки, за да дадат възможност за бързо запознаване с определена тема. На български ще бъдат издадени и в хартиен вариант, придружени с илюстрации. Общо са планирани около 20 брошури.


ЛАГЕРИТЕ ЗА „ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСНИ ЛИЦА” В ОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
26 ноември 2015 г.

Неотменима съставна част на много диктатури са лагери като места за интерниране, задържане и репресии над реални и мними политически опоненти. Текстът на Румяна Христиди е посветен на създаването и развитието на лагерната система в България. Първите лагери в България се създават след присъединяването на страната към Тристранния пакт през 1941 г. Условията в тях са тежки, но създадените от комунистическата диктатура след 1944 г. лагери достигат ново качество и измерения. Последният лагер е затворен едва през 1962 г.; политически противници след това са пращани изключително в обикновени затвори.

КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ
26 ноември 2014 г.

Текстът разглежда хронологично различните форми на съпротива в България.

КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ

3 юли 2014 г.

Текстът на Момчил Методиев дава отговор на въпроси като влиянието на бившата Държавна сигурност при формирането на елитите в трансформационния период и възможностите за ограничаването на това влияние. Освен това се разглеждат историята и развитието на държавния репресивен апарат на комунистическия режим.

Kултурната политика на България през времето на комунизма
12 септември 2014 г.

Културната политика на една държава е само част от цялостния спентър на духовната сфера, състояща се от образование, литература, изкуства, медии и др. Тя е само институционализираният дял на духовното битие на нацията, която може да покаже идеологически приоритети, политически съображения, националистически цели. Но културната политика в никакъв случай не изчерпва огромната сфера на културата.

Бивши хора
10 юли 2014 г.

„Бивши хора” е евфемизъм в терминологията на комунистическата Държавна сигурност след 1944 г., с който тя определя широк кръг хора – политици, участвали в управлението на страна преди 9 септември 1944 г., оцелели от „народния съд” и концлагерите, офицери от българската армия на Царство България, индустриалци, търговци, банкери, а често под общия знаменател на „бившите хора” ДС е поставяла цялата „буржоазна класа”.

Смърт във ваканционния рай - България, ГДР и опитите за бягство през българската граница
20 юни 2013 г.

В началото на 60те години при разрастването на масовия туризъм, България се беше превърнала в туристически рай. Много от туристите от ГДР обаче използваха ваканцията си в България, за да се опитат да избягат на запад, тъй като предполагаха, че българската граница не се охранява така строг , както тази на ГДР.

Сътрудничеството на бъл- гарската Държавна сигур- ност с Министерството за държавна сигурност на ГДР
18 февруари 2013 г.

Отношенията между българските и източногерманските служби за сигур- ност са белязани от високо ниво на обмен и сътрудничество. Изграждане- то на Берлинската стена през 1961 г. може да се смята за тяхно начало.

Памет и съзнание за комунизма в България
18 февруари 2013 г.

Студията е посветена на въпроса защо комунистическото минало присъства сравнително слабо в колективната памет на българите. Той се опира на емпирични дани и стига до интересно заключение.

Изграждането на комунистическата диктатура в България
28 ноември 2012 г.

Студията е част от поредицата „Текстове за комунизма в България” и описва нахлуването на Съветската армия в България и изграждането на комунистическата диктатура след 9.9.1944.

Българската православна църква и комунистическата държава
12 ноември 2012 г.

Това е първата публикация от поредицата за комунизма в България. Текстът е посветен на историята на Българската православна църква между 1944 и 1989. Той анализира накратко и последиците за днешния ден.

Лице за контакти

Dr. Marco Arndt

Ръководител на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в София

Dr. Marco Arndt
Тел. +49 2241 246-2375
Факс +49 2241 246-52375