Meist

Saadaval ka Deutsch, English

Tere tulemast Konrad Adenaueri Fondi!

Vabadus, õiglus ja solidaarsus on Konrad Adenaueri Fondi (KAF) töö põhiprintsiibid. KAF on Saksamaa Kristlik Demokraatlikule Liidule (CDU) lähedalseisev poliitiline fond. Konrad Adenauer (1876-1967), CDU üks loojatest ja esimene Saksa liidukantsler, sidus kristlik-sotsiaalsed, konservatiivsed ja liberaalsed traditsioonid. Tema nimega seostuvad Saksamaa demokraatlik ülesehitamine, välispoliitiline kuuluvus transatlantilisse ühendusse, Euroopa ühinemise visioon ja suund sotsiaalse turmajanduse poole. Tema vaimne pärand on meile nii ülesandeks kui ka kohustuseks.

Üleeuroopalist ja Rahvusvahelist Koostööd tehes rakendame kogu oma jõudu ja teadmisi, et inimesed saaksid elada vabalt ja väärikalt. Me anname oma panuse, et Saksamaa oleks oma maailmas üha kasvava vastutuse vääriline.

Me soovime inimesi julgustada oma tuleviku kujundamisel kaasa rääkima. Enam kui 70 büroo ja projektiga 120-s riigis anname sõltumatu panuse demokraatia, õigusriigi ja sotsiaalse turumajanduse edendamisse. Rahu ja vabaduse kindlustamiseks toetame jätkuvalt välis- ja kaitsepoliitilist dialoogi nagu ka kultuuride ja religioonide koostööd.

Meie töö keskmes on inimene oma ainulaadse väärikuse, õiguste ja kohustustega. Ta on lähtepunktiks sotsiaalse võrdsuse, vaba demokraatia ja alalhoidliku majandamise küsimustes. Tuues kokku inimesi, kes mõistavad oma ühiskondlikku vastutust, arendame aktiivset võrgustikku poliitikas, majanduses ja ühiskonnas. Meie poliitiline teadmistepagas loob võimalusi kujundada globaliseerumist sotsiaalselt õiglaselt, ökoloogiliselt alalhoidlikult ning majanduslikult efektiivselt.

Me teeme koostööd riiklike institutsioonide, erakondade ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Püstitatud eesmärkide ja väärtussüsteemide abil soovime me süvendada poliitilist koostööd eelkõige arengupoliitikas, seda nii regionaalsel kui globaalsel tasandil. Koos partneritega soovime anda oma panuse rahvusvahelise korra kujundamisel, mis võimaldaks igal maal vabalt areneda.

Konrad Adenaueri Fondi eesmärgid ja ülesanded Eestis:

Nõustamis- ja täiendkoolituse projektidega Eestis annab Konrad Adenaueri Fond panuse poliitiliste ameti- ja mandaadikandjate välja- ja täiendõppesse kui ka erakondade süsteemi stabiliseerimisse. Sellest tulenevalt toetame ka pärast Eesti astumist Euroopa Liitu ja NATO-sse teabe jagamist euroatlantiliste struktuuride poliitiliste eesmärkide ja institutsioonide kohta. See tähendab meie partnerite toetamist initsiatiivi arendamisel ja osalemisel EL-i ja NATO välis- ja kaitsepoliitika dialoogis kindlustamaks rahu Euroopa idaosas.

Konrad Adenaueri Fondi tegevust Eestis koordineeritakse Tallinna büroost. Ülevaate Konrad Adenaueri Fondi erinevatest projektidest, üritustest ja publikatsioonidest Eestis leiate antud koduleheküljel vastavate rubriikide alt. Meelsasti vastame ka Teie küsimustele.