Stipendiumid

Saadaval ka Deutsch, English

Konrad Adenaueri Fond toetab stipendiumide ja õppeprogrammidega andekaid üliõpilasi Saksamaal ja mujal maailmas.

Valituks osutunud kandidaate toetatakse Saksamaal või mujal valitud riigis viibimise ajal nii moraalselt kui materiaalselt. Õppeprogrammides osaledes arendavad nad ühtviisi oma professionaalseid teadmisi kui ka vastutustunnet oma riigi ja ühiskonna ees. Seepärast hinnatakse kandidaatide valikul õpitulemuste kõrval ka nende ühiskondlikku aktiivsust ja iseloomu sobivust. Konrad Adenaueri Fondi stipendiume on tänaseks saanud üle 6.700 saksa ja üle 1.900 välismaa tudengi.

Konrad Adenaueri Fondi Tallinna büroo hoiab ka pärast stuudiumi lõpetamist oma stipendiaatidega ühendust. Kõik endised stipendiaadid on alati oodatud Fondi korraldatavatele üritustele.

Rohkem informatsiooni stipendiumide kohta leiate aadressil.