Eesti tiiger võitluses Euroopa võla- ja majanduskriisiga

Intervjuu Annely Akkermanniga (inglise keeles)

Saadaval ka Deutsch, English

Annely Akkermann (40) on Riigikogu IRL-i fraktsiooni liige alates 2011.a. Ta õppis Tartu Ülikoolis majandust ja omab aastatepikkust töökogemust kohalikes omavalitsustes. Riigikogus kuulub ta ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Antud intervjuus vastab ta (inglise keeles) mitmetele küsimustele nii Eesti, euro kui ka Euroopa võla- ja majanduskriisi kohta.

Sari

Ürituste infomaterjalid

ilmunud

Estonia, 15. aprill 2013. a

Kontakt

Elisabeth Bauer

Head of the KAS office for the Baltic States and Nordic countries

Elisabeth Bauer
Telefon +371 67 331-266
Faks +371 67 331-007
Keeled: Deutsch,‎ English