Δημοσιεύσεις

Ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και η κρίση του

Συνέδριο για το παρόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού νομικού οικοδομήματος

Συνεργασία της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Ελλάδα με τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περισσότερο…

Eleftherios Petropoulos | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 24. Αύγουστος 2018

Πρακτικές Εγγραμματισμού: Αλλάζοντας τη σχέση κοινού και ΜΜΕ

Ημερίδα για τη σχέση κοινού και ΜΜΕ ιδίως υπό το πρίσμα του φαινομένου της διάδοσης των fake news.

Εκδήλωση στην Καβάλα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σχετικά με καίρια ζητήματα της Δημοσιογραφίας. περισσότερο…

Eleftherios Petropoulos | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 23. Αύγουστος 2018

Πρακτικές Εγγραμματισμού:Αλλάζοντας τη σχέση κοινού και ΜΜΕ

Ημερίδα για τη σχέση κοινού και ΜΜΕ ιδίως υπό το πρίσμα του φαινομένου της διάδοσης των fake news.

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σχετικά με καίρια ζητήματα της Δημοσιογραφίας. περισσότερο…

Eleftherios Petropoulos | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 22. Αύγουστος 2018

Νομικά ζητήματα της Δημοσιογραφίας

Σεμινάριο της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για τις νομικές πτυχές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer διοργανώνει σεμινάρια πάνω στην δημοσιογραφία που απευθύνονται σε επαγγελματίες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές υπό την παρουσία ελλήνων και διεθνών ειδικών. περισσότερο…

Eleftherios Petropoulos | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 22. Αύγουστος 2018

Πρόγραμμα διαλόγου για νέους πολιτικούς από την Ελλάδα

Ύστερα από πρόσκληση του Ιδρύματος Konrad Adenauer, μια ομάδα από μέλη της ΟΝΝΕΔ επισκέφτηκε το Βερολίνο με σκοπό ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των νέων πολιτικών από την Γερμανία και την Ελλάδα πάνω σε θέματα οργάνωσης, περιεχομένου, αλλά και θέματα σχετικά με την πολιτική επικοινωνία. περισσότερο…

Συνεισφορές εκδηλώσεων | 15. Δεκέμβριος 2017