Πέρα από την «Απορρόφηση»: Ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην Ελλάδα (1981-2013)

Επίσης διαθέσιμο σε Deutsch, English

Μία έκδοση του Ιδρύματος Konrad Adenauer σε συνεργασία με την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ο παρών συλλογικός τόμος αποτελείται από επικαιροποιημένες επιστημονικές μελέτες που παρουσίαστηκαν στο συνέδριο "Πέρα από την «Απορρόφηση»: Ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην Ελλάδα (1981-2013)". Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2014.

εμφανίστηκε

Athen, 22. Δεκέμβριος 2015

ISBN

978-3-95721-182-8

Επαφή

Jeroen Kohls

Επιστημονικός Συνεργάτης

Jeroen Kohls
Τηλ. +30 210 7247 126
Φαξ +30 210 7247 153
Γλώσσες: Deutsch,‎ Ελληνικά,‎ English,‎ Français