Έλληνες και Γερμανοί δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες

dialoggers.eu | Ελληνογερμανικό Δημοσιογραφικό Έργο

Επίσης διαθέσιμο σε Deutsch

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer φιλοξένησε Έλληνες και Γερμανούς δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες με σκοπό να συνεργαστούν.

Εικόνα 1 από 4
dialoggers 2

Έλληνες και Γερμανοί δημοσιογράφoι προσκλήθηκαν από το KAS στις Βρυξέλλες.

Το Ίδυμα Konrad Adenauer διοργάνωσε για 6η φορά το ελληνο-γερμανικό δημοσιογραφικό έργο dialoggers.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14 ανερχόμενοι νέοι δημοσιογράφοι. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο, στις οποίες συμμετέχει ένας Γερμανός και ένας Έλληνας, και επιλέγουν κάποιο επίκαιρο θέμα κοινού τους ενδιαφέροντος.

Κατόπιν η κάθε διεθνική ομάδα έχει 5 μέρες χρόνο για να κάνει δημοσιογραφική έρευνα με σκοπό την παραγωγή άρθρων και βίντεο. Στο τέλος της εβδομάδας τα άρθρα και τα βίντεο δημοσιεύονται στο blog μας dialoggers.eu.

Η στενή συνεργασία και ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών δίνει τη δυνατότητα στους νέους δημοσιογράφους να αποκομίσουν εμπειρίες αλλά και να αποκτήσουν κατανόηση για διαφορετικές αντιλήψεις και κατά συνέπεια να ξεφύγουν από στερεότυπα που δημιουργούν πόλωση στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Συγγραφείς

Iakovos Dimitriou, Susanna Vogt

Συνέχεια

Συνεισφορές εκδηλώσεων

εμφανίστηκε

Athen, 28. Νοέμβριος 2016

Griechisch-deutscher Dialog

Επαφή

Iakovos Dimitriou

Project Manager / Επιστημονικός Συνεργάτης

Iakovos Dimitriou
Τηλ. +30 210 7247 126
Φαξ +30 210 7247 153
Γλώσσες: Ελληνικά,‎ Deutsch,‎ English,‎ Français