Δημοσιεύσεις

Σελίδα 5

Σεμινάρια Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Konrad Adenauer

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer διοργανώνει σεμινάρια πάνω στην δημοσιογραφία που απευθύνονται σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές υπο την παρουσία ελλήνων και διεθνών ειδικών. περισσότερο…

Συνεισφορές εκδηλώσεων | 3. Ιανουάριος 2017

Πολιτική Ακαδημία του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Κρήτη

Το τρίτο μέρος του κύκλου σεμιναρίων για νέους πολιτικούς και ενεργούς πολίτες πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016 στα Χανιά με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης. περισσότερο…

Jeroen Kohls, Susanna Vogt | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 9. Δεκέμβριος 2016

Έλληνες και Γερμανοί δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες

dialoggers.eu | Ελληνογερμανικό Δημοσιογραφικό Έργο

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer φιλοξένησε Έλληνες και Γερμανούς δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες με σκοπό να συνεργαστούν. περισσότερο…

Iakovos Dimitriou, Susanna Vogt | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 28. Νοέμβριος 2016

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Τάξη

Νέοι ερευνητές απο την Ελλάδα και την Γερμανία συναντήθηκαν στην Αθήνα και παρουσίασαν την έρευνά τους πάνω σε ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα. περισσότερο…

Susanna Vogt, Martha Kontodaimon | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 21. Νοέμβριος 2016

5ο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΠΕΡΑ περισσότερο…

Iakovos Dimitriou, Susanna Vogt | Συνεισφορές εκδηλώσεων | 9. Νοέμβριος 2016