Republican Memorial

סדנת מתכנני ערים למרחבים משותפים בירושלים

כחלק מתכנית קולק-אדנאואר ובשיתוף פעולה עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, ערכה קרן קונרד אדנאואר בישראל סיור לימודי בבלפסט, צפון אירלנד, עבור 13 מתכנני ערים מירושלים. ביחד למדנו על הסכסוך בצפון אירלנד ועל פתרון חלוקת הכוח במדינה ובעיר.

סמינר למנהיגים צעירים בניקוסיה

בשיתוף פעולה עם יוזמת ז'נבה וקואליציית השלום הפלסטינית, ארגנה קרן קונרד אדנאואר בישראל משלחת של מנהיגים צעירים ישראלים ופלסטינים מתחומי הפוליטיקה והכלכלה לניקוסיה, קפריסין, כדי שישתתפו בסמינר-דיאלוג בן שלושה ימים וידונו בעתיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני ופתרון שתי המדינות. קרא עוד…

דיון שולחן עגול סביב ארוחת אפטאר

תפקידה של התקשורת בעיצוב יחסי יהודים-ערבים בישראל

אנשי תקשורת ואקדמיה יהודים וערבים דנו אתמול בשאלות מורכבות לגבי תפקידה של התקשורת בעיצוב חברה ומדיניות בהקשר של יחסי יהודים-ערבים בארץ. האם התקשרות אמורה לשקף את הדעות הרווחות בחברה, או שמא יש בכוחה להשפיע ולהביא לשינוי? האם החשיפה למגוון דעות ורעיונות בזכות ריבוי אמצעי התקשרות והרשתות החברתיות היא הפתרון לשסעים בחברה? קרא עוד…


ברוכים הבאים

קרן קונרד אדנאואר (KAS) היא קרן גרמנית ללא כוונות רווח, המשלבת עבודה של צוותי חשיבה ברמה המקומית והבינלאומית, חינוך לאזרחות מבית וקידום הידברות וחילופי רעיונות מחוץ. הקרן עוסקת בשיתוף פעולה בינלאומי מזה כחצי מאה וסניפיה פרוסים בשמונים מדינות ברחבי העולם.

קרא עוד…


אירועים שהתקיימו עד כה

6 יוני

לא נותרו מקומות/בתפוסה מלאה

דיון

70 שנה ל-48'

תפקידה של התקשורת בעיצוב יחסי יהודים-ערבים בישראל

9 מאי
Symposium

חיים משותפים בקמפוס? حياة مشتركة في الحرم الجامعي?

סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת תל אביב

27 - 28 אפריל

לא נותרו מקומות/בתפוסה מלאה

סמינר

סמינר פתרון סכסוכים

נוער משתף פעולה למען שלום וקיימות

17 אפריל

לא נותרו מקומות/בתפוסה מלאה

סדנה

מתכנני ערים למרחבים משותפים בירושלים

תכנית קולק-אדנאואר

פרסומים

סמינר מנהיגים צעירים בניקוסיה

בשיתוף פעולה עם יוזמת ז'נבה וקואליציית השלום הפלסטינית, ערכה קרן קונרד אדנאואר בישראל סמינר-דיאלוג למנהיגים צעירים ישראלים ופלסטינים מהמגזרים העסקיים והפוליטיים בניקוסיה, קפריסין. הסמינר נמשך 3 ימים ועסק בעתיד הסכסוך [...] קרא עוד…

אזרחות, זהות והשתתפות פוליטית

סקר עמדות הציבור הערבי בישראל

אנו מתכבדים להציג את ממצאי סקר דעת הקהל שערכנו בקיץ 2017, הבוחן את עמדות הציבור הערבי בישראל בנושאי אזרחות, זהות והשתתפות פוליטית. המחקר נערך במסגרת פעילותה של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי באוניברסיטת תל-אביב. קרא עוד…

יוצרים מרחב אחד לשני

פיתוח מרחב משותף בחברות משוסעות

יחד עם מכון ירושלים לחקר מדיניות ערכה קרן קונרד אדנאואר את המפגש הרביעי של "תכנית קולק-אנדאואר" ליצירת מרחבים משותפים בירושלים. הדובר במפגש היה פרופסור פרנק גפיקין מאוניברסיטת קווינז בבלפסט, אשר נתן מבט מקיף מעבודתו על תכנון [...] קרא עוד…

הצג את כל הפרסומים ›

צור קשר ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

קרן קונרד אדנאואר בישראל

רבי עקיבא 8
ת"ד 7968
ירושלים 9107901
ישראל
טלפון +972 2 567 18 30
פקס +972 2 567 18 31

מדיה חברתית