City Planners in Haifa

מתכנני ערים בסיור לחיפה

כחלק מתכנית קולק-אדנאואר והסדנת מתכנני ערים למרחבים משותפים ביחד עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, לקחנו קבוצה של מתכנני עיר מירושלים לסיור לימודי בחיפה כדי ללמוד על התחדשות עירונית, חיים משותפים בין יהודים וערבים ועבודה קהילתית בעיר.

Conflict Resolution Workshop

סמינר יוקופאס

ב27-28 באפריל ערכנו ביחד עם אמיס את סמינר יוקופאס, בו נפגשו תלמידי תיכון ישראלים ופלסטינים כדי להשתתף בסדנאות. הם למדו על סכסוכים פנים-מדינתיים במדינות רב-אתניות והחשיבות שלהם לסכסוך הישראלי-פלסטיני, כמו גם על דרכים וכלים להתמודד עם פתרון סכסוכים והאספקטים הפרקטיים והיומיומיים שלהם.

City Planners

מתכנני ערים למרחבים משותפים בירושלים

קרן קונרד אדנאואר בישראל פותחת את השנה השנייה של "תכנית קולק-אדנאואר" ביחד עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות. התכנית מיועדת לעזור למתכנני ערים בירושלים להבין את הצורך במרחבי מפגש משותפים וחיוביים בין יהודים וערבים תושבי העיר והדרכים ליצירתם.


ברוכים הבאים

קרן קונרד אדנאואר (KAS) היא קרן גרמנית ללא כוונות רווח, המשלבת עבודה של צוותי חשיבה ברמה המקומית והבינלאומית, חינוך לאזרחות מבית וקידום הידברות וחילופי רעיונות מחוץ. הקרן עוסקת בשיתוף פעולה בינלאומי מזה כחצי מאה וסניפיה פרוסים בשמונים מדינות ברחבי העולם.

קרא עוד…


אירועים שהתקיימו עד כה

9 מאי
Symposium

חיים משותפים בקמפוס? حياة مشتركة في الحرم الجامعي?

סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת תל אביב

27 - 28 אפריל

לא נותרו מקומות/בתפוסה מלאה

סמינר

סמינר פתרון סכסוכים

נוער משתף פעולה למען שלום וקיימות

17 אפריל

לא נותרו מקומות/בתפוסה מלאה

סדנה

מתכנני ערים למרחבים משותפים בירושלים

תכנית קולק-אדנאואר

29 מרץ
Symposium

אסלאם פוליטי בישראל: מבט מבפנים

פרסומים

אזרחות, זהות והשתתפות פוליטית

סקר עמדות הציבור הערבי בישראל

אנו מתכבדים להציג את ממצאי סקר דעת הקהל שערכנו בקיץ 2017, הבוחן את עמדות הציבור הערבי בישראל בנושאי אזרחות, זהות והשתתפות פוליטית. המחקר נערך במסגרת פעילותה של תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי באוניברסיטת תל-אביב. קרא עוד…

יוצרים מרחב אחד לשני

פיתוח מרחב משותף בחברות משוסעות

יחד עם מכון ירושלים לחקר מדיניות ערכה קרן קונרד אדנאואר את המפגש הרביעי של "תכנית קולק-אנדאואר" ליצירת מרחבים משותפים בירושלים. הדובר במפגש היה פרופסור פרנק גפיקין מאוניברסיטת קווינז בבלפסט, אשר נתן מבט מקיף מעבודתו על תכנון [...] קרא עוד…

עתיד יחסי ישראל אירופה מבעד לעיניהם של מקצוענים צעירים

פרויקט "כוח המשימה העתידי - ישראל-אירופה"

קרן אדנאואר בישראל השיקה סדרת סדנאות, בשיתוף עם YPFP Tel-Aviv, בנושא יחסי ישראל אירופה. משתתפי הסדנאות כוללים נציגים של שגרירויות אירופאיות שונות בישראל, עיתונאים, חוקרים ואקדמאיים ונציגים מארגונים ממשלתיים ולא-ממשלתיים שונים. [...] קרא עוד…

הצג את כל הפרסומים ›

צור קשר ›

Konrad-Adenauer-Stiftung

קרן קונרד אדנאואר בישראל

רבי עקיבא 8
ת"ד 7968
ירושלים 9107901
ישראל
טלפון +972 2 567 18 30
פקס +972 2 567 18 31

מדיה חברתית