ברכת המנהל

ידידי קרן קונרד אדנאואר היקרים,

מתחילת אוגוסט 2014 יש לי הזכות והעונג לנהל את המשרד של קרן קונרד אדנאואר בירושלים. לנציגות קרן קונרד אדנאואר בירושלים נודעת חשיבות מיוחדת. יעידו על כך המשתתפים הישראלים הרבים בכנסים שלנו כמו גם הביקורים הרשמיים מגרמניה, אשר באמצעות המשרד שלנו יוצרים ומטפחים קשרים לפוליטיקה ולחברה בישראל.

בגרמניה ובאירופה קיימת נטייה לראות את ישראל בראש ובראשונה מבעד לעדשת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. תפיסה זו מסיטה לעתים את המבט מן ההצלחה של ישראל בתחומי הכלכלה, המדע והתרבות, המלווה תמיד ביכולת התבוננות עצמית ביקורתית. גישה זו היא שהופכת את ישראל לדמוקרטיה המאופיינת בחיוניות ובפתיחות.

קרן קונרד אדנאואר רואה את משימתה העיקרית בחיזוק הידידות בין גרמניה לישראל ובעידוד וקידום הדיאלוג בין הישראלים לשכניהם.

אני מקווה כי המידע באתר זה יסייע בהבנת העבודה של קרן קונרד אדנאואר בישראל ויעדכן אתכם במגוון הפעילויות הרחב שלנו.

ברכות לבביות, שלכם ד"ר מיכאל בורכרד