מידע למעוניינים להגיש הצעת פרוייקט

למעוניינים להגיש הצעת פרוייקט לשיתוף פעולה עם קרן קונרד אדנאואר בישראל – חשוב לדעת:


 • קרן קונרד אדנאואר היא "קרן" במובן הגרמני "Stiftung" (שטיפטונג) ולא במובן האנגלי "Fund", כלומר: הקרן היא אינה גוף פילנתרופי, תורם או מממן! אלא ארגון פעיל העובד כצוות חשיבה, המוציא מייזמים אל הפועל ומארגן כנסים.
 • קרן קונרד אדנאואר היא גוף פוליטי ממשלתי וכפוף לחוקיה של ממשלת גרמניה.
 • קרן קונרד אדנאואר בישראל יוזמת פרוייקטים משלה, או עובדת במתכונת של שיתוף פעולה עם מוסדות פוליטיים ואקדמיים רשמיים (לא עם אנשים פרטיים).
 • הקרן אינה מחלקת תרומות - הן לארגונים והן לאנשים פרטיים.
 • הקרן אינה מממנת פרוייקטים של אחרים.
 • היה והוחלט על שיתוף פעולה בפרוייקט מסויים, הקרן תישא בהוצאותיו יחד עם המוסד-השותף ובהתאם לכללי וחוקי הקרן.
 • הקרן אינה מחלקת מלגות ישירות לאנשים פרטיים, אלא רק במסגרת מחקרים או פרוייקטים עם שותפיה.
 • קרן קונרד אדנאואר בישראל פועלת למען הציבור הישראלי. לא יתקבלו פרוייקטים המיועדים לקהל יעד אחר מחוץ לישראל.
 • בתור גוף פוליטי, הקרן מכוונת את הפעילות שלה לקבוצות גיל של בגירים, בעלי יכולת חשיבה והבנה פוליטיות.
 • הקרן עובדת במחזורי תקציב שנתיים. אי לכך, יש להגיש את ההצעות והבקשות לשנת הכספים הבאה עד סוף חודש ספטמבר של השנה הנוכחית (למשל: הצעה לפרוייקט המיועד לשנת 2015 תוגש לא יאוחר מ- 30 בספטמבר 2014).
 • ההצעה תוגש בכתב ותכלול מכתב פניה ובו תיאור הפרוייקט המוצע, רקע לפרוייקט והסבר על חשיבותו, מידע על הגוף/מוסד/ארגון המציע את הפרוייקט, אופן הוצאתו אל הפועל (כנס, סמינר, קורס, סדנא, מחקר, מפגשים וכו'), יעדיו ומטרותיו, כמו גם הערכה תקציבית למימושו.
 • פגישות עם מנהל הקרן תקבענה אך ורק במידה והצעת הפרוייקט הכתובה תימצא מעניינת או מתאימה.