Aktivitete

Për momentin nuk ofrojmë evenimente aktuale.

Aktivitetet e deritanishme

Data Titulli Vendi
 
17 qershor 2016 Forum

PUNËSIMI NË SEKTORIN E GJELBËRT DHE DITA E EDUKIMIT

JAVA E BE-SË PËR ENERGJI TË QËNDRUESHME

Me rastin e javes Europiane per Energji te Qendrueshme (EUSW), Konrad-Adenauer–Stiftung së bashku me Qendrën për Studime Evropiane Wilfried Martens nga Brukseli si dhe OJQ ‘Go Green’ Shkup, organizojnë “Punësimi i Gjelbër dhe Dita e Edukimit”. me shume…

Universiteti i Prishtines, Fakulteti i Inxhinierise Mekanike
3 - 5 qershor 2016

Plotësisht e rezervuar

Seminar

Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale

Tema e përgjithshme e këtij seminari është "Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale". Përgjatë tri ditëve të seminarit do të shqyrtohen dhe diskutohen: me shume…

Hotel Emerald, Prishtina
21 - 24 prill 2016 Seminar

VIZIONI DHE DËSHIRAT PËR EUROPËN- FORMIMI I SË ARDHMES SË EUROPËS

LOJË ROLESH

“Vizionet dhe Dëshirat " synon të merret me dëshirat, se si ajo mund të jetë, se si Europa duhet të jetë në të ardhmen e afërt nga pikëpamja e profesionistëve të rinj dhe të anëtarëve të rinjë të partive politike nga rajoni i Ballkanit. me shume…

Prizren, Kosove

Artikujt e evenimenteve

“KOOPERATIVAT PËR NJË VEND NË ZHVILLIM SI KOSOVA?”

SEMINAR

Kosova ka tokë të mjaftueshme pjellore, dhe ende produktet e konsumit janë duke u importuar në masë të madhe çdo ditë. Një fokus më të madh i bujqësi do të ishte një mundësi shumë e mirë për një rritje ekonomike. Ideja e [...] me shume…

Të gjithë artikujt e evenimenteve ›