VIZIONI DHE DËSHIRAT PËR EUROPËN- FORMIMI I SË ARDHMES SË EUROPËS

LOJË ROLESH

prill 21 E enjte

Data / Ora

21 - 24 prill 2016, 09:00-17:30

Vendi

Prizren, Kosove

Tipi

Seminar

“Vizionet dhe Dëshirat " synon të merret me dëshirat, se si ajo mund të jetë, se si Europa duhet të jetë në të ardhmen e afërt nga pikëpamja e profesionistëve të rinj dhe të anëtarëve të rinjë të partive politike nga rajoni i Ballkanit.

I disponueshëm edhe në Deutsch, English

“Luajtja e roleve” merret me procesin formal të bisedimeve të pranimit midis vendeve kandidate, vendeve anëtare të BE-së dhe institucioneve të BE-së.Qëllimi është të sqarohet dizajni institucional i BE-së me fokus tek procesi i vendim-marrjes, interesat e ndryshime dhe pozicionet në projektin ambicioz të zgjerimit të BE-së. Brenda përmbajtes së luajtjes së roleve, do të planifikimi kompleks dhe shtresimi shumë nivelësh, negociatat dhe procesi i vendim-marrjes. Pjesëmarrësit do të adaptojnë një pozicion startues fiktiv të rolit të tyre dhe do të marrin një rol aktiv si pjesëtarë të Parlamentit Europian dhe të Komisionit Europian, ministrave të vendeve anëtare të BE-së, përfaqësues të vendeve kandidate apo përfaqësues të mediave. Duke adaptuar pozicionet dhe pikëpamjet e interesave specifike, ata do të zhvillojnë një kuptim më të drejtë të proceseve dhe zhvillimeve në Bashkimin Europian. BE-ja do të bëhet kështu më transparente, e kuptueshme dhe rrjedhimisht më e qasshme për pjesëmarrësit.

Partneri kontaktues

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey
Telefon +389 2 3217 075
Gjuhët: Deutsch,‎ English