Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale

qershor 3 E premte

Plotësisht e rezervuar

Data / Ora

3 - 5 qershor 2016, 09:30-17:30

Vendi

Hotel Emerald, Prishtina

Tipi

Seminar

Tema e përgjithshme e këtij seminari është "Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale". Përgjatë tri ditëve të seminarit do të shqyrtohen dhe diskutohen:

I disponueshëm edhe në English

Prioritetet e politikës së jashtme të Kosovës, me fokus në bashkëveprimin ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe politikës në këtë kontekst, si dhe sa janë mbështetëse këto prioritete në njohjen e shtetësisë dhe shtet-ndërtimit të një vendi dhe anëtarësimit të tij në organizata ndërkombëtare; Bashkepunimi regjional dhe integrimi, me fokus në marrëdhëniet bilaterale dhe multilaterale brenda Ballkanit, roli i BE-së, Rusisë dhe Turqisë në regjin dhe integrimi Euro-Atlantik, me fokus në ndryshëmin e natyrës së marrëdhënieve të Kosovës me BE-në dhe SHBA-në.

Partneri kontaktues

Johannes D. Rey

Johannes D. Rey
Telefon +389 2 3217 075
Gjuhët: Deutsch,‎ English