Publikime

MANUALI PËR INVESTITORËT E HUAJ

Ky manual për investitorët e huaj synon të ofrojë informata themelore rreth procedurave dhe mundësive të investimeve në Kosovë. Doracaku është shkruar nga Sytrime Dervisholli, udhëheqëse e Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë. me shume…

Informacione mbi vendin | 21 maj 2018

POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJA

Profesori i Shkencës Politike Bekim Baliqi ligjëron lëndën e Politikave Publike në Universitetin e Prishtinës. Fondacioni-Konrad-Adenauer ka pranuar me kënaqësi kërkesën për të mbështetur publikimin e një libri që trajton temën e politikave publike. Vlerësojmë përpjekjet e z.Baliqi për të sjellur një libër i cili do të ju shërbej të njihni më mirë politikat publike dhe qeverisjen. Libri është i ndarë në disa pjesë është një material i rëndësishëm për hapjen e horizonteve të reja për studimin e mëtejmë të këtyre fushave të rëndësishme. me shume…

15 nentor 2017

Fondacioni Konrad Adenauer mban zi për Helmut Kohlin

Kryetari i Fondacionit Konrad Adenauer dhe Ish-Presidenti i Parlamentit Evropian, Hans-Gert Pöttering, jep këtë deklaratë me rastin e vdekjes së ish-kancelarit Helmut Kohl: me shume…

17 qershor 2017

“KOOPERATIVAT PËR NJË VEND NË ZHVILLIM SI KOSOVA?”

SEMINAR

Kosova ka tokë të mjaftueshme pjellore, dhe ende produktet e konsumit janë duke u importuar në masë të madhe çdo ditë. Një fokus më të madh i bujqësi do të ishte një mundësi shumë e mirë për një rritje ekonomike. Ideja e kooperativave është një mundësi shumë e mirë për tregun e produkteve nga bujqësia dhe për të rritur udhëzime për kultivimin e produkteve të ndryshme. Prandaj, Fondacioni Konrad Adenauer organizoi një seminar me titull "Kooperativat për një vend në zhvillim si Kosova", e cila u mbajt në Pejë nga 05.- 09.09.2016. me shume…

kontribute per aktivitetet | 10 shtator 2016

PAQJA AFATGJATE NË BALLKANIN PERENDIMOR PERMES INTEGRIMIT NE BE

Procesi i integrimit ne BE si mundesi per tejkalimin e konfliktit serbo-kosovar

Profesor Arben Hajrullahu është ithtar i madh i paqes afatgjate dhe të qëndrueshme në Ballkan. Libri i tij analizon dhe përvijon mundësinë e integrimit të Serbisë dhe të Kosovës në BE, që do të krijonte rrethanat ideale përtej kalimin e konfliktit mes tyre. Fondacioni Konrad Adenauer ka pranuar me kënaqësi që ta përkrahë përkthimin e këtij libri nga gjermanishtja në shqip dhe në serbisht. Pas botimit të librit më 2007, autori ka përfshirë një kapitull të ri në versionet në shqip dhe serbisht,në të cilin shqyrton zhvillimet kyçe më të fundit në marrëdhëniet mes dy vendeve. me shume…

1 mars 2016