Kontakt

Kontakt partner

Michael A. Lange

Direktor Ureda u Hrvatskoj

Michael A. Lange
Tel. +385 1 4882-650
Faks +385 1 4882-656

Tanja Jurić Poslon

Voditeljica financija (porodiljni dopust)

Tanja Jurić Poslon
Tel. +385 1 4882-655
Faks +385 1 4882-656

Ines Sporiš

URED/PROJEKTNA ASISTENTICA

Ines Sporiš
Tel. +385 1 4882-650
Faks +385 1 4882-656

Anita Šakić

Projektna asistentica

Anita Šakić
Tel. +385 1 4882-652
Faks +385 1 4882-656

Ivan Matanović

Projektni asistent

Ivan Matanović
Tel. +385 1 4882-653
Faks +385 1 4882-656

Juro Avgustinović

Projektni asistent

Juro Avgustinović
Tel. +385 1 4882-657
Faks +385 1 4882-656

Marko Prusina

Projektni asistent

Marko Prusina
Tel. +385 1 4882-658
Faks +385 1 4882-656

Adresa

Konrad-Adenauer-Stiftung

Ured u Zagrebu

Konrad-Adenauer-Stiftung
Frana Petrica 7
HR-10000 Zagrebu
Croatia

OIB: 17538985930
Tel. +385 1 4882-650 oder -14 88 26 54
Faks +385 1 4882-656

Kako doći do nas

Veći prikaz mape